Beeldvorming

Onze praktijk maakt gebruik van digitale röntgenologie om het inwendige van uw dier in beeld te brengen. Dit wil niet zeggen dat er geen stralen meer aan te pas komen, zoals vaak onterecht wordt gedacht. De veiligheidsmaatregels en periodieke keuringen van de apparatuur die passen bij het gebruik van röntgenstralen blijven dus onverminderd van kracht. Het verschil is wel dat er vroeger in de donkere kamer met chemicaliën gewerkt werd om de foto’s te ontwikkelen. Dit was belastend voor het milieu en tijdrovend. De digitale techniek is veel sneller en minder belastend voor het milieu en bovendien geeft ze scherpere foto’s die, als dat nodig zou zijn, per mail verzonden kunnen worden naar bijvoorbeeld een specialist.

Bij ons is het mogelijk officiële HD en ED opnames te laten maken omdat enkele van onze dierenartsen hiertoe bevoegd zijn. Het gaat hier om het vaststellen van de kwaliteit van heup- en ellebooggewrichten bij diverse rassen.

Wij hebben ook de beschikking over echoapparatuur. Hiervan wordt gebruik gemaakt voor het vaststellen van dracht en afwijkingen in de buikholte. Echo werkt niet met straling maar met geluidgolven. Het echo-onderzoek is een weinig ingrijpend onderzoek voor uw dier. Het kan echter soms wat langer duren. Het onderzoek is niet pijnlijk. Een enkel dier vindt het vervelend dat hij stil op zijn rug moet liggen, maar na enkele minuten gaat dat vaak probleemloos. Uw huisdier moet voorafgaand aan het onderzoek geschoren worden, omdat de haren veel storing in het beeld geven.

Voor beide technieken is het lang niet altijd noodzakelijk uw dier een roesje te geven. Uitzonderingen daarop zijn de officiële HD-opnames en foto’s van dieren die zich erg verzetten of waarbij het gewoon veiliger is dat ze wat verdoofd worden.