Gebitscontrole en behandeling

Diergeneeskunde is voortdurend in ontwikkeling. De laatste jaren krijgt met name het gebit van uw huisdier steeds meer aandacht. Ook onze kliniek besteed al langere tijd extra aandacht aan het gebit van uw huisdier. De maand van het gebit staat al enkele jaren vast in de agenda en tijdens de jaarlijkse gezondheidscontrole is het gebit altijd een punt van aandacht. Sinds kort is er extra apparatuur aangeschaft en geïnvesteerd in extra nascholing op het gebied van gebitsverzorging. Daardoor kunnen wij het gebit van uw huisdier nog beter onderzoeken en behandelen. Met de nieuwe digitale gebitsröntgen kunnen we defecten aan kieswortels in beeld brengen die op het zicht niet te zien zijn. Hierdoor kunnen we eerder en gerichter ingrijpen waardoor uw huisdier minder hinder en pijn van gebitsproblemen heeft.

Denkt u dat uw huisdier problemen met het gebit heeft maak dan een afspraak om het gebit te laten controleren. Onze dierenartsen zullen u graag uitleggen wat de mogelijkheden zijn om uw huisdier van zijn of haar ongemakken te verlossen.