Laparoscopie

Foto monitor laparoscopische sterilisatie

Laparoscopische Sterilisatie

Sinds januari 2011 is het mogelijk om uw hond middels een kijkoperatie te laten steriliseren bij Sterkliniek Dierenartsen West-Brabant. Er blijkt een grote vraag te bestaan onder eigenaren van honden naar deze manier van opereren. Wij bieden deze dan ook graag aan naast de traditionele manier van steriliseren. Ook voor katten is deze methode eventueel geschikt.

Wat is een laparoscopische sterilisatie?

Bij een laparoscopische operatie worden er 2 kleine wondjes gemaakt van 0,5 – 1 cm per wondje. Door deze wondjes worden de scoop (camera met lichtbron) en het instrumentarium ingebracht. Via de camera kan het chirurgisch team op een groot scherm zeer nauwkeurig de verrichtingen volgen.

Wat zijn de voordelen van een laparoscopische sterilisatie?

In de praktijk is gebleken dat er meerdere voordelen zijn van een laparoscopische operatie:

  • De laparoscopische operatie blijkt minder pijn te veroorzaken dan de normale open buikoperatie. Een onderzoek naar de pijn na een sterilisatie via de open buik methode en via laparoscopie heeft aangetoond dat de honden zo’n 65% minder pijn blijken te hebben.
  • De kleinere wondjes van de laparoscopische operatie helen sneller en met minder kans op complicaties.
  • Door de kleinere wonden herstelt uw huisdier in het algemeen sneller.
  • Via een groot onderzoek heeft men kunnen aantonen dat de nieren, de longen, de darmbewegingen en het immuunsysteem minder belast worden tijdens een laparoscopische operatie dan tijdens een open buik operatie. We weten echter nog niet waarom deze organen minder last hebben van een laparoscopische operatie.
  • Doordat de camera in de buik alle handelingen op een sterk vergrotend TV scherm zichtbaar maakt is het overzicht voor de chirurg beter.

Wie voeren de behandeling uit?

De operatie wordt in onze operatiekamer in het Diergeneeskundig Centrum in Etten-Leur uitgevoerd door dierenarts van Duijn of dierenarts van Roosmalen. Zij hebben inmiddels beiden een ruime ervaring met het laparoscopisch opereren. De opname, verdoving, anesthesiebewaking en recovery worden allen door de bekende medewerkers van Sterkliniek Dierenartsen West-Brabant uitgevoerd.

Wat kost de behandeling?

Door hogere kosten vanwege de benodigde kennis, apparatuur en meer voorbereidingstijd is het tarief van de laparoscopische sterilisatie hoger dan die van de standaard sterilisatie, zie hier voor het geldende tarief of informeer bij onze medewerksters.

Wat is het beste voor mijn hond of kat?

Per geval kunnen we bekijken welke manier van steriliseren het beste is voor uw huisdier. Naast de laparoscopische methode wordt de traditionele manier ook nog heel veel toegepast en Sterkliniek Dierenartsen West-Brabant beschikt over een aantal dierenartsen die deze chirurgisch ingreep uitstekend beheersen en met een zeer kleine toegang tot de buik kunnen werken. Het herstel van deze patiënt is ook zeer goed en vlot te noemen.
Er zijn echter ook een aantal gevallen te bedenken waarbij een sterilisatie niet verstandig is, daarom is overleg vooraf met één van onze dierenartsen aan te raden.

Hieronder een videoimpressie van een laparoscopische sterilisatie uitgevoerd in onze kliniek aan de Concordialaan